THE OCEAN – Firmament Above Russia Tour 2012

 

23.02.2012 Saint-Petersburg @ Avrora
24.02.2012 Moscow @ Plan B
25.02.2012 Nizhniy Novgorod @ Wizard
26.02.2012 Kazan @ Zheltaya Kofta
27.02.2012 Izhevsk @ TBA
29.02.2012 Yekaterinburg @ Art House
03.03.2012 Krasnoyarsk @ Era
04.03.2012 Tomsk @ Mayak
05.03.2012 Novosibirsk @ Lebovskiy
07.03.2012 Tumen @ Plan-k-Tone
08.03.2012 Chelyabinsk @ Garage
09.03.2012 Samara @ Podval
10.03.2012 Penza @ Zahvat
11.03.2012 Saratov @ Varite
12.03.2012 Voronezh @ Tarantul
13.03.2012 Rostov @ Podzemka
15.03.2012 Kharkov @ Zhara
16.03.2012 Dnepropetrovsk @ Papa Protiff
17.03.2012 Kiev @ Xleb
18.03.2012 Lvov @ Rock Garage
19.03.2012 Minsk @ Re:Public